Username :
Password :
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา
     
ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา
   
 

 

                   เดิมเป็นสายคลองไหลผ่านมาจากจังหวัดตรัง ผ่านอำเภอลำทับ และคลองสินปุน ไปอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตำบลได้ตั้งชื่อตามชื่อคลองสินปุน ซึ่งกันเขตระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดกระบี่ คลองสินปุน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านบางราโพธิ์ในปัจจุบัน
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2562 เวลา 16:39 ผู้เขียนโดย Admin